Філософія - наука, що необхідна у будь-якому віці. Це та частина духовної культури. яка допомагає людям не забувати про свою людську приналежність, змушує працювати мозок, тренувати логічне і образне мислення, історичну пам'ять, замислюватись над буттям, відкривати для себе усе розмаїття світу.

Навчаючись філософії, студент опановує епістемологічний та праксеологічний зміст навчальної дисципліни. Тоді філософія розкривається як гуманітарна дисципліна, що містить в собі накопичені й систематизовані знання, свої категорії і поняття, визначені підходи до пізнання, історії, різних сфер буття і людської життєдіяльності.